VÅRA KOMMANDE PROJEKT

Axelsberg Centrum

Vi gör tillsammans med Stockholms Stad en översyn av Axelsberg Centrum och hoppas kunna bidra med ett betydande tillskott av nya hyresrätter. Plansamråd hölls sommaren 2018.

Eriksdal

Vi har genom markanvisning fått förtroendet av Stockholms Stad att planera nya hyresrätter i Eriksdalsområdet på Södermalm.

Fader Bergström

Vi har av Stockholms Stad fått markanvisning omfattande 90 lägenheter. Plansamråd våren 2019.

Valhallavägen

Tillsammans med nätverket Stockholmsbyggmästarna har vi fått en tidig markreservation inom området Västra Valhallavägen. Programarbete pågår.