LE_2009_MG_2456-2


Kontakta oss

Lennart Ericsson Fastigheter AB


Magnus Holmström

VD & Ekonomichef

Tel:

08-743 62 14

Gunilla Ericsson Bye

Vice VD

Tel:

08-743 62 03

Ulrika Nord

Förvaltningschef

Tel:

08-743 62 17

Produktion


Ulf Ericsson

Projektutvecklare

Tel:

08-743 62 08

Ekonomi och administration


Pia Hedman

Reception & Kundtjänst

Tel:

08-743 62 00

Linda Svedenius Johansson

Redovisningsekonom

Tel:

08-743 62 15

Förvaltning och fastighetsteknik


Toomas Käen

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Björn Larsson

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Johan Esquivel

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Anton Anderstam

Tel:

08-743 62 00

Kenneth Pellas

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Edvin Norberg

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Nesli Balevi

Hyresadministratör

Tel:

08-743 62 00

Jenny Sundberg

Teknisk förvaltare

Tel:

08-743 62 00

 


Lennart Ericsson

Tel:

08-743 62 00

E-post: