LE_2009_MG_2456-2


Kontakta oss

Lennart Ericsson Fastigheter AB


Harald Classon

VD

Tel:

08-743 62 02

Gunilla Ericsson Bye

Vice VD & Marknadsansvarig

Tel:

08-743 62 03

Magnus Holmström

Ekonomichef

Tel:

08-743 62 14

Produktion


Ulf Ericsson

Projektutvecklare

Tel:

08-743 62 08

Ekonomi och administration


Pia Hedman

Reception & Kundtjänst

Tel:

08-743 62 00

Linda Englund

Redovisningsekonom

Tel:

08-743 62 15

Förvaltning och fastighetsteknik


Lasse Johansson

Teknisk förvaltare

Tel:

08-743 62 00

Magnus Hellberg

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Mikael Holmqvist

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Toomas Käen

Fastighetsskötare

Tel:

08-743 62 00

Jonas Wiklund

Reparatör

Tel:

08-743 62 00

Nesli Balevi

Hyresadministratör

Tel:

08-743 62 00

Jenny Sundberg

Fastighetsskötare

Tel:

08-7436200

 


Lennart Ericsson

Tel:

08-743 62 00

E-post: