STYRELSE

Styrelse

Claes Ericsson

Född 1969
Ordförande

Arne Kvarnström

Född 1959
Ordinarie ledamot

Frank Reijbrandt

Född 1955
Ordinarie ledamot

Ulf Ericsson

Född 1977
Ordinarie ledamot

Gunilla Ericsson Bye

Född 1970
Ordinarie ledamot

Harald Classon

Född 1956
Ordinarie ledamot

Ledningsgrupp

Magnus Holmström
Gunilla Ericsson Bye
Ulrika Nord

Revisorer

Ulf Sundborg

Född 1962
Ordinarie, KPMG

Peter Dahllöf

Född 1972
Suppleant, KPMG

Ägarstruktur

Lennart Ericsson Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Lennart Ericsson Holding AB.