VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Vision

Lennart Ericsson Fastigheter AB ska vara en kunnig och omsorgsfull fastighetsaktör där kundvård och välskötta fastigheter är våra honnörsord. Förvaltningen ska bedrivas på ett för hyresgästerna personligt och serviceinriktat sätt och för fastighetsägaren ett långsiktigt och lönsamt sätt.

Affärsidé

Lennart Ericsson Fastigheter AB ska projektutveckla, förvärva, äga och förvalta främst bostadsfastigheter i Storstockholm. Verksamheten ska kännetecknas av högsta kvalitet, affärsmässighet, nytänkande, estetik, engagemang och långsiktighet.