HUSTOMTEN

I syfte att få ett ökat informationsutbyte och förhoppningsvis en större gemenskap mellan oss och våra hyresgäster ger vi ut informationsbladet HusTomten.