KUNSKAP OCH TRADITION

Ett fastighetsbolag med historia


VÅRA VÄRDERINGAR

Vi tror på enkelhet. Och i dessa tider då mycket i samhället präglas av kortsiktigt tänkande känns det bra för oss på Lennart Ericsson att i vår dagliga verksamhet stå för enkla men viktiga byggmästarprinciper; att alltid tänka på kvaliteten och uppträda affärsmässigt. Att vara nytänkande, engagerade, att ha fokus på det långsiktiga perspektivet i alla beslut som tas. Samt lägga stor vikt vid estetik och arkitektur. Dessa principer har varit företagets ledstjärnor alltsedan det grundades av byggmästare Folke Ericsson 1943.

Att bygga och förvalta hus innebär ett ansvar gentemot samhälle och kommande generationer. Självklart är vi som alla andra präglade av tiden vi lever i och gör vad vi kan för att minimera vår miljöpåverkan. I våra äldre hus arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder och våra nya hus klassificeras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, där vi alltid som lägst ska uppnå silvernivå. Vi vill även att våra bostadshus, vid sidan av funktionalitet och hållbarhet, ska utgöra spännande rumsliga upplevelser både som inslag i stadsbilden såväl som interiört.

Till hjälp för att uppnå våra mål har vi kunniga och motiverade medarbetare med vilja och förmåga att ta egna initiativ och som utför sitt arbete enligt principen frihet under ansvar med en gemensam syn på vad vi står för.

Och den gemensamma ansträngningen gör vi för att det finns två saker som betyder extra mycket för oss: husen vi bygger och förvaltar och våra hyresgäster som får dem att leva.

Lennart Ericsson