Utdelning av brandfiltar

fredag 13 november 2015

Den 23-25 november kommer vi att dela ut brandfiltar till samtliga hyresgäster.

Som en del i vårt systematiska brandskyddsarbete kommer vi att dela ut brandfiltar till samtliga hyresgäster. Utdelningen kommer att göras av personal från Lennart Ericsson Fastigheter under perioden 23-25 november mellan klockan 18:00-21:00.

En brandfilt är en filt som används för att släcka bränder. Elden kvävs genom att brandfilten läggs över brandhärden och packas runt om. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller kokkärl.