Lennart Ericsson Fastigheter AB ändrar i ledningsgruppen

torsdag 23 maj 2019

Magnus Holmström tog i samband med årsstämman den 21 maj över rollen som VD då Harald Classon, bolagets tidigare VD, gick i pension. Magnus kommer även fortsättningsvis vara bolagets ekonomichef. Ulrika Nord har anställts som förvaltningschef och kommer närmast från Rotpartner Stockholm AB.

För mer information se bifogad länk