Årets kundenkät

tisdag 24 januari 2017

Vi är glada över att ha fått god återkoppling på den höga servicenivå vi försöker hålla. Årets enkät för kundnöjdhet visar att 83.3% upplever vår service som mycket bra eller ganska bra vilket är klart över branschgenomsnittet. Enkätens frågor är uppdelade på de fyra kategorierna Ta kunden på allvarTrygghetRent och snyggt samt Hjälp när det behövs. Samtidigt som vi är nöjda med resultatet strävar vi självklart efter att bli ännu bättre.