STÖRNINGS­JOUREN

Jourens personal måste alltid själva kunna konstatera en pågående störning för att kunna ingripa.

Störningsjouren är en service för dig som bor hos oss. Dit kan du vända dig om du störs av hög musik, bullrande grannar, högljudda fester, etc.

  • Du når Störningsjouren på telefon 08 - 568 214 00. Jouren är öppen söndag-torsdag 20:00 - 03:00 och fredag-lördag 20:00 - 04:00.
  • När du ringer noteras ditt namn och ditt telefonnummer, men jourens personal berättar inte vem det är som har ringt för den som stör.
  • När jouren är framme kan de behöva din hjälp för att komma in i trapphuset. I några fall behöver jourens personal komma in i din lägenhet för att själva höra hur du störs i din lägenhet.
  • Störningsjourens personal ringer på hos den som stör och ber dem vidta rättelse. Om störningen fortsätter efter att jouren lämnat platsen så kan du ringa igen.
  • Om en fest eller annan störning tystnar innan jouren kommit - ring och berätta det. Jourens personal måste alltid själva kunna konstatera en pågående störning för att kunna ingripa.