ringv4

Våra kommande projekt

Axelsberg Centrum

Vi gör tillsammans med Stockholms Stad en översyn av Axelsberg Centrum och hoppas kunna bidra med ett betydande tillskott av nya hyresrätter. I granskningsskede.

Eriksdal

Vi har genom markanvisning fått förtroendet av Stockholms Stad att planera nya hyresrätter i Eriksdalsområdet på Södermalm. 

Fader Bergström

Vi har av Stockholms Stad fått markanvisning omfattande 90 lägenheter. I granskningsskede. 

Valhallavägen

Tillsammans med nätverket Stockholmsbyggmästarna har vi fått en tidig markreservation inom området Västra Valhallavägen. Programarbete pågår.